Politica de Confidențialitate

Politica de Confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (“Politica de Confidentialitate”) a fost intocmita in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si cu Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice in vederea furnizarii de informatii detaliate persoanelor ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate de catre S.C. OBLIO COM S.R.L (“noi”) o societate comerciala infiintata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Sighișoara, județul Mureș, Str. Andrei Muresanu 8B, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J26/808/1993, cod unic de identificare RO 3798900 .

Definitii

Date cu caracter personal-orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terei prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;
Operator – orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; daca scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau in baza unui act normativ, operator este persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, care este desemnata ca operator prin acel act normativ sau in baza acelui act normativ;
Utilizator – orice persoana fizica ce beneficiaza de un serviciu de comunicatii electronice destinat publicului, fara a avea in mod necesar calitatea de abonat al acestui serviciu;

Noi, vom pastra confidentialitatea datelor personale pe care ni le furnizati prin intermediul siteului www.oblio-discounter.ro cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, exceptie facand situatiile prevazute de lege sau in cazul in care acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor sau a proprietatii societatii noastre.

Scopul pentru care societatea noastra colecteaza aceste date cu caracter personal:
a. operarea site-ului www.oblio-discounter.ro,
b. comert on-line, gestionarea conturilor utilizatorilor/clientilor si a comenzilor facute,
c.activitati de reclama, marketing si publicitate, cercetare de piata si statistica, urmarire a vanzarilor online si a comportamentului utilizatorului/consumatorului si imbunatatire a experientei utilizatorilor site-ului.

Prin completarea datelor dumneavoastra in vederea crearii contului si/sau de a comanda produse de pe acest site, declarati expres ca acceptati neconditionat ca datele dumneavoastra cu caracter personal sa fie incluse in baza de date a S.C. OBLIO COM S.R.L si va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste date cu caracter personal sa fie colectate, stocate, utilizate si/sau prelucrate de catre S.C. OBLIO COM S.R.L pentru scopurile mentionate mai sus, inclusiv scopuri de marketing, reclama si publicitate si de urmarire a vanzarilor online si a comportamentului utilizatorului/consumatorului.

Acest site foloseste cookie-uri. Pentru mai multe informatii privind folosirea cookie-urilor in contextul operarii site-ului, va rugam sa cititi informatiile despre cookies AICI.

S.C. OBLIO COM S.R.L nu promoveaza spam-ul. Utilizatorii si/sau consumatorii nu vor primi email-uri de la noi decat daca aceasta corespondenta este strict legata de o comanda sau daca utilizatorii au optat expres (opt-in) pentru a primi informatii privind postarile noi pe site, prin abonare.

S.C. OBLIO COM S.R.L prelucreaza unele sau toate dintre urmatoarele categorii de date cu caracter personal in contextul desfasurarii activitatilor aferente scopurilor indicate mai sus: nume si prenume, telefon, adresa domiciliului sau resedintei, e-mail, parola, comportament, adresa IP, codul numeric personal. Datele cu caracter personal care beneficiaza de un regim special de protectie (codul numeric personal) vor fi colectate si prelucrate numai in masura in care acest lucru este necesar pentru ca S.C. OBLIO COM S.R.L sa se conformeze obligatiilor legale aplicabile privind facturarea si respectarea cerintelor de raportare in cazul promotiilor.

Refuzul persoanelor vizate de a ne furniza datele cu caracter personal indicate mai sus va atrage imposibilitatea S.C. OBLIO COM S.R.L de a realiza unul sau mai multe din scopurile anterior mentionate in acest document.

In vederea realizarii unuia sau mai multor scopuri din cele mentionate mai sus, S.C. OBLIO COM S.R.L poate dezvalui datele cu caracter personal, persoanelor vizate sau reprezentantilor legali ai persoanelor vizate sau unuia sau mai multor destinatari din urmatoarele categorii: imputerniciti ai S.C. OBLIO COM S.R.L; parteneri contractuali ai S.C. OBLIO COM S.R.L (inclusiv furnizori de servicii de curierat, servicii de plata/bancare, asiguratori); autoritati publice centrale/locale; publicul (inclusiv in ceea ce priveste datele castigatorilor campaniilor promotionale).

In conformitate cu dispozitiile legale in domeniul protectiei datelor (Legea nr. 677/2001), persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre S.C. OBLIO COM S.R.L, respectiv:

  • dreptul la informare;
  • dreptul de acces la date;
  • dreptul de interventie asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal
  • dreptul de a va opune prelucarii in continuare a acestora, pentru motive intemeiate si legitime,
  • dreptul de a va adresa justitiei;
  • dreptul a nu fi supusi unei decizii individuale automate.

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus si pentru orice detalii suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre S.C. OBLIO COM S.R.L, astfel cum este prevazut in acest document, persoanele vizate se pot adresa/notifica in scris S.C. OBLIO COM S.R.L la adresa de email: contact@oblio-discounter.ro .

S.C. OBLIO COM S.R.L va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal numai atat timp cat acest lucru este strict necesar pentru realizarea scopurilor mentionate in prezenta politica.

In cazul in care doriti ca datele dumneavoastra cu caracter personal sa fie actualizate, rectificate sau scoase din baza de date, va puteti adresa/notifica in scris societatii noastre la adresa de email: contact@oblio-discounter.ro .

Revista digitală Oblio și noutăți prin WhatsApp

Scopul prelucrării datelor/temeiul legal: Poți accesa revista noastră actuală pentru magazinul Oblio ales de tine și alte știri despre varietatea de produse, promoțiile și ofertele curente și viitoare, concursuri, blog online, sondaje, chestionare și rețete. În acest scop, procesăm numărul tău de telefon și numele profilului WhatsApp pentru a ne putea adresa personal. De asemenea, procesăm adresa pe care o introduci, astfel încât să poți selecta un magazin Oblio care este relevant pentru tine și să îți putem trimite o singură dată revista actuală pentru aceast magazin. Ești de acord să primești revista dându-ne în mod voluntar orice adresă. Adresa furnizată va fi folosită numai pentru a selecta magazinul relevant.

Consimțământul tău include transmiterea numărului de telefon către WhatsApp și către orice companii asociate cu WhatsApp, adică și transferuri de date către țări care ar putea să nu aibă un nivel adecvat de protecție și nicio garanție adecvată pentru a vă proteja datele.

Temeiul legal pentru această prelucrare a datelor este consimțământul tău în conformitate cu Art. 6 alin. 1 a) GDPR. Îți poți revoca oricând consimțământul făcând clic pe butonul „STOP” sau introducând mesajul „STOP” în chat și apoi nu vei mai primi alte reviste și informații prin WhatsApp.

Destinatari/categorii de destinatari: excludem în mod fundamental transferul de date către terți din afara Grupului Oblio. Procesatorii din cadrul Grupului Oblio sunt obligați contractual conform Art. 28 GDPR.

Numărul tău de telefon va fi transmis către WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Quay, Dublin 2, Irlanda și, eventual, către alte companii asociate cu WhatsApp. Toate detaliile despre WhatsApp Business pot fi găsite în informațiile WhatsApp privind protecția datelor, pe care le puteți accesa aici.

Perioada de stocare/criterii pentru determinarea perioadei de stocare: Toate datele personale pe care le procesăm în contextul trimiterii revistei noastre prin WhatsApp vor fi folosite pentru a trimite revista până când revoci abonamentul. După revocarea consimțământului, datele tale nu vor mai fi prelucrate și anonimizate pentru trimiterea de reviste prin intermediul WhatsApp. Dacă nu comunici cu noi prin WhatsApp timp de șase luni, datele tale vor fi și ele șterse.

Găsește cel mai apropiat magazin

Oblio Discounter Târgu Mureș

Oblio Discounter Sibiu